Krisia eta murrizketak

Idazki honekin, Institutuko kideekin konpartitu nahi dut, aplikatuko dizkiguten murrizketen aurrean sentitzen dudan haserrea. Euren esanetan, “krisiaren irtenbidea” murrizketa hauetan datza. Badakit hau idazterakoan, sinplifikazioetan edo denok dakizkizuen gauzak esateko arriskuan  jartzen naizela, baina uste dut gure haserrea publikoki azaldu behar dugula.

Komunikabideek krisiari buruz mintzatzen direnean, zerutik etorritako zerbaitetaz ari direla ematen du (euria egiten badu, zer egingo diogu ba?).

Bestalde, “denok gara errudunak” ideiarekin bonbardatzen gaituzte, gure posibilitateak baino hobetoago bizi ginela esanez. Uste dut 500 €-ko pentsio bat edo 650€-ko soldata kobratzen duten pertsonek (asko dira) euren posibilitateez gain bizitzeko eskubidea dutela. Dena den baten bat errudun sentitzen bada, doala Haziendara eta ordain ditzala bere erruak, baina besteok utzi gaitzala baketan.

Ideia honetatik guztiz urrun, mundu mailan ematen ari den finantza-krisialdi  honen arrazoiak bi dira funtsean:

  1. Bankarien eta inbertsio-agentzien neurrigabeko diru-gosea, eta horren inguruan egin dituzten neurrigabekeriak. Krisia, Lehman Brothers hipoteka-bankuaren porrotarekin hasten da, honek saldutako zabor-hipoteken inguruan. Gainera zabor-hipoteka hauekiko aseguruak sortu zituzten (CDSak), hauek ere, mugarik gabe (kobratu ezinekoak). Urrunago joan barik, krisia azaldu zenean, espainiar bi banku haundiek (BBVA eta Santander) ez zekiten zenbat kaka zuten esku artean, zeren produktu hauek paketeetan gorderik zetozen.
  2. Espekulatzaileek, egiteko eta desegiteko aukera guztiak izan dituzte euren esku, aginte publikoek ez baitute inolako erregulazio edo kontrolik jarri haien gainean. Politika hau (politika- gabezia, hobeto esanda)  Reagan – Thatcher alditik dator, eta funtsean honetan datza: aginte finantzieroek edozer egin dezakete, eta nahiz eta mundu guztia honelako krisialdi larri batera bideratu, ez dira ezeren errudun.

Estatu espainiarra

Estatu espainiarrean egoera larriagoa da, zeren goian esandakoari, burbuila inmobiliario erraldoiarena gehitu behar zaio. Burbuila honen errudun nagusiak espekulatzaileak badira ere, ez dute erantzukizun gutxiagorik berau saihestu ez dutenek: PP eta PSOE gobernuek, biek neurri berean.

Estatu espainiarrak duen beste arazo larri bat, finantza-baliabideen gabezia da. Gabezi hau ez da egun batetik bestera gertatu, eta aipatutako gobernu biek eratutako zerga-politikaren ondorioa da: zergen beherapenak, ondarearen gaineko zergaren desagerpena, kapital-errenten ordainketa eskasa (SICAV etan kokatuta dauden estatuko dirutzarik haundienak %1 ordaintzen dute bakarrik Sinestezina). Honi, iruzur fiskala gehitu behar zaio; gobernuek behin eta berriro aipatzeaz gain, ez dute berau kontrolatzeko neurri zehatzik ezartzen. Hau nahikoa ez balitz, estatuko hainbat tokitan egindako obra erraldoiek ekarri dituzten gastu ikaragarriak gogoratu behar ditugu: aireportuak, kongresu-jauregiak,…Ez dira erabiltzen eta ez dira erabiliko.

Zorra

Estatu bat finantzatzeko era normala, hau da zergen bidezkoa, beharrizan guztiak betetzeko nahiko ez bada, orduan kanpotik datorren finantzaketari heldu behar zaio.

Zailtasunak pasatzen ari diren estatuen zorra, banku pribatuen eta inbertsio-agentzien sekulako negozioa bilakatu da. Europako Banku Zentrala (EBZ) banku publiko bat da, Europako hiritarren zergekin hornitzen baita, baina ez du banku publiko baten papera betetzen, esate baterako, Estatu Batuetako Erreserba Federalak betetzen duena. EBZak inflazioa kontrolatzen du bakarrik. Baina, hori bai, banku pribatuei izugarrizko dirutzak ematen dizkie, ekonomia suspertzeko, diotenez, kreditua martxan birjartzeko. Azkena bilioi erdikoa izan da, %1eko interesean, hiru urtera. Baina, zer egiten ari dira bankuek diru honekin? : zailtasunetan dauden estatuen zorra erosten dute %5, 6 edo 7an, inoiz pentsatuko ez zuten negozioa eginez. Lotsagabekeri hutsa. EBZak arazoetan dabiltzan estatuen zorra erosiko balu, prezio arrazonagarri baten (%1,5), politika honek espekulatzaileak uxatuko zituen, txolloa amaituko zitzaien eta.

Hau da, Europako estatuek izugarrizko dirutzak eman behar dizkie bankuei, hauek birkapitalizatzeko. Diru guzti hau, jakina, inbertsio publikoetan erabili ahal zen, horrela ongizatearen estatua mantenduz eta lanpostuak sortuz. Honek, gainera, kanpoko finantzazioari heltzera behartzen ditu, zorra gero eta haundiagoa bihurtuz, irteera guztiz zaila duen espiral beldurgarri baten kokatuz : ongizate-estatuaren suntsipena, betikoak matxakatuz.

Jakin behar da gainera, krisia hasi zenetik, ez dela internazional ez nazional mailan, egoera honetara ekarri gaituzten gehiegikeriak kontrolatzeko neurri bat ere hartu.

Egoera honetan ari dira sakrifizioak inposatzen.

Murrizketak eta sakrifizioak

PP gobernuak martxan jarritako politikak (murrizketa larriak eta inbertsio publikoa bertan behera uztea), estatuaren suizidiora garamatza dudarik gabe: enpleguaren prekarizazioa, oinarrizko zerbitzuen (hezkuntza, osasuna) kalitatearen beherapen nabaria eta langabeziaren izugarrizko igoera (5.300.000tan gabiltza). Hau gutxi balitz, Estatu Espainiarraren konpetitibitate mailak sekulako atzerakada izango du, zeren ikerketari dagokion inbertsioan ere kristoren murrizketa burutu dute.

Honek ez du esan nahi aurreko gobernua hobeagoa zenik. Rajoy egitera doana, Zapaterok hasi zuenaren jarraipena da, eta biek jarraitzen dituzte buru-belarri Europatik inposatutako politikak, laburbilduta, defizita murriztea.

Baten batek azaldu ahal digu aurreko murrizketatik (soldaten beherapena eta plantillen murrizketa) ezer onik atera den?. Baten batek bere egoera hobetzen ikusi du, bankeroek izan ezik?.

Euskadin

Baina aipatutako murrizketei, Eusko Jaurlaritzak (bat bateko erantzukizunak bultzatuta edo)  eratutakoak gehitu behar dizkiogu. Ez dezagun ahaztu, Euskal Erkidegoa, superabita duen erkidego bakarra dela. Halaber, ez genuke ahaztu behar orain urte eta erdi Eusko Jaurlaritzak gauzatutako plantilla murrizketen ondorioz, hauek %10a gutxitu zirela.

Niretzat murrizketa hauek mingarriagoak dira, zeren langileek historikoki lortutako eskubide askoren aurka doaz, eta kasu batzuetan, gaixotasun-bajarena adibidez, zekenkeriarekin bat egiten dute: komunikabideetan alfer gisa jarri gaituzte.
Erretiratzeko adinaren data 65 urtera arte atzeratzeak (ez dabiltza txikikeriekin), sektoreko langileen eskubideei eraso larri bat izateaz gain, gazte askori lanean hasteko ateak itxiko die, langabezian jarraitu beharko dutelarik.

60 urtetik gorako irakasleek zuten klase-orduen murrizketa desagertzea dela eta, gaur egun lanean dauden bitarteko funtzionario asko, lanik gabe geratuko dira. 65 urtera arte lanean, klase orduen murrizketarik ez, eta gaixotu barik. Bitartean, gazteak etxean Egoera bitxia.

Gainera, erretiro-primaren desagerpena, Itzarriko ekarpena geldiaraztea,… eta azkena,  Lantokiko Prestakuntzarako dirulaguntzak kentzea (enpresei zein ikasleei).

Neurri guzti hauek, langileen eskubideei zuzendutako eraso larri bat izateaz gain, irakaskuntza eta beste oinarrizko zerbitzu batzuen kalitate mailaren beheratze nabaria dakarte. Gizarte honen etorkizuna kolokan jartzen ari dira.

AGER DEZAGUN GURE EZETZA MURRIZKETA HAUEI

Oso argi daukat guztiz zaila dela eraso hauek geldiaraztea, are eta zailagoa sindikal panorama negargarria kontutan hartzen badugu. Baina uste dut, badagoela Institutuko langile kolektibo gisa egin dezakegun zerbait eta oraintxe: murrizketa hauekiko dugun haserrea eta aurkakotasuna publikoki azaldu. Ez badugu ezer esaten, nolabait, murrizketak eta beren ondorioak onartzen ari gara. Egiteko era, honen gisako dokumentu bat izan daiteke, behar bada laburragoa, eta guk sinatua. Dokumentu hau, Administrazioari, Sindikatuei… bidaliko genieke, eta gure ikasleei ere bai, zeren eurek ere lehen lerroko biktima bihurtuko dira. Dena den, interesatuen artean ikusiko genuke (interesaturik balego).

Zuen pazientzia eskertuz, agurtzen zaituztet.

Crisis y sacrificios

El objetivo de este escrito es compartir con los compañeros y compañeras del Insti, la indignación que siento ante los recortes que, una vez  más, nos van a aplicar en aras a lo que ellos llaman la “salida de la crisis”. Soy consciente de los riesgos que corro al meterme en esta embajada (caer en la simplificación, en las obviedades o, simplemente, que os parezca un rollo), pero creo que debemos expresar públicamente nuestra indignación.

En los medios de comunicación se habla de la crisis como un mal inevitable, algo que responde a causas etéreas (algo parecido a un fenómeno meteorológico: si llueve, ¿qué le vamos a hacer?).

Desde los mismos medios se nos bombardea, además, con la idea de que “todos somos culpables”, porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Creo que una persona que cobra una pensión de 500 € o un salario de 650 € tiene el derecho a intentar vivir por encima de sus posibilidades. En cualquier caso el que se sienta culpable, que vaya a Hacienda y redima sus culpas, pero que nos dejen en paz a los demás.

Muy al contrario de lo que nos quieren hacer creer, la crisis financiera mundial responde básicamente a dos causas:

  1. La avaricia desmedida y los desmanes cometidos por los grandes bancos y agencias de inversión. El detonante se produce con la quiebra del banco hipotecario Lehman Brothers, que se había dedicado a vender hipotecas-basura a tutiplé. Esto hay que asociarlo a los seguros (CDS) que se crearon en torno a estos créditos-basura, y que se vendieron de forma ilimitada (imposible cobrarlos), de manera que cuando estalló la crisis, los dos grandes bancos españoles (BBVA y Santander) sin ir más lejos, no sabían cuánta mierda de ésta tenían entre manos, porque estos productos venían en paquetes estructurados.
  2. La falta de regulación y control por parte de los poderes públicos, de las actuaciones especulativas que han derivado en la actual crisis. Esta política (o la ausencia de ella), data de la era Reagan – Thatcher y consiste en esencia en que los poderes financieros pueden hacer y deshacer a su antojo, dando lugar a situaciones tan graves como la actual, sin que tengan que pagar por ello.

El Estado Español

En el Estado Español la situación es particularmente grave, porque a lo ya apuntado sobre los grandes bancos, hay que añadir la presencia de una gigantesca burbuja inmobiliaria, de la cual son tan responsables los especuladores como los que les permitieron actuar, es decir, los gobiernos del PP y del PSOE, los dos por igual.

Otro problema grave que padece el E. E. es la falta de recursos financieros propios para hacer frente a las necesidades del país. Esta carencia es consecuencia de la nefasta política fiscal de los dos gobiernos citados: rebajas de los impuestos, desaparición del impuesto sobre el patrimonio, baja tributación de las rentas de capital (las Sociedades de Inversión Colectiva (SICAV) donde están depositadas las grandes fortunas del país tributan al 1%). Sencillamente, de escándalo. A esto hay que añadir el desmesurado fraude fiscal al que aluden los sucesivos gobiernos, pero no hacen lo suficiente para controlarlo. Y por si fuera poco, a lo anterior hay que añadir la política de derroche que ha supuesto la construcción de obras faraónicas, como algunos aeropuertos, palacios de congresos,…que no tienen uso alguno, ni lo van a tener.

La deuda

Si la forma natural de financiar un país, es decir los impuestos, no es suficiente para cubrir las necesidades de ese país, entonces hay que recurrir a la financiación exterior: la dichosa deuda.

La deuda de los países en dificultades se ha convertido en el negocio de los sueños de los bancos privados y agencias de inversión. El Banco Central Europeo (BCE) es un banco público en tanto que se nutre de lo que aportamos los contribuyentes europeos, pero no actúa como tal, como lo hace p. e. la Reserva Federal de EE. UU. El BCE solo se dedica a controlar la inflación. Ahora bien, insufla dinero público a los bancos privados con el argumento de que la economía esta paralizada y hay que estimular el flujo de crédito. La última es de medio billón de euros al 1% a 3 años. Pues bien, ¿qué hacen los bancos con este dinero?: aparte de sanear sus maltrechas cuentas, compran la deuda que emiten los países en dificultades al 5, 6 ó 7%. Sencillamente inmoral, indecente,.. Si el BCE comprase deuda de los estados con problemas a un precio razonable (en torno al 1,5 %), esto ahuyentaría a los especuladores, porque se les habría acabado el chollo.

Es decir, que los estados tienen que aportar cantidades ingentes de dinero público para recapitalizar los bancos, dinero que podría ser empleado en inversiones públicas que mantendrían el estado del bienestar y generarían empleo. Esto hace además que  tengan que recurrir cada vez más a la financiación exterior endeudándose, situándonos en una espiral perversa cuya única salida pasa por sacrificar el estado del bienestar y a las clases más desfavorecidas.

Hay que añadir que desde el comienzo de la crisis, no se ha adoptado a nivel internacional ni nacional, medida alguna de control de los excesos que nos llevaron a esta situación.

Este es el contexto en que nos imponen los sacrificios.

Lo sacrificios

Las políticas de brutal recorte  y no inversión impuestas por el gobierno PP conducen irremisiblemente al suicidio como país: precarización del empleo, una rebaja sustancial de la calidad de los servicios básicos (educación, sanidad), aumento espectacular del desempleo (estamos en los 5.300.000), pero además conduce al EE a colocarse en la cola de la competitividad, ya que el más que significativo recorte del gasto en investigación no puede desembocar en otro sitio.

Esto no exime de culpa  al anterior gobierno, porque lo que va a hacer Rajoy es continuación de lo que había iniciado Zapatero. Ambos siguen a pies juntillas las políticas impuestas desde Europa, que se resumen en la reducción del déficit.

¿Nos puede explicar alguien para qué de positivo sirvieron los anteriores recortes: la bajada salarial, los recortes de plantillas…? ¿Alguien a excepción de los banqueros vio mejorar su situación?

En Euskadi

Pero a estos recortes hay que añadir los promovidos por el Gobierno Vasco, que en pleno ataque de responsabilidad quiere hacer su aportación particular a la “causa”. No olvidemos que Euskadi es la única comunidad autónoma que tiene superavit. Tampoco debemos olvidar que el último recorte de plantillas acometido por el G. V. hace un año y medio supuso una reducción de un 10% de las mismas.

A mí personalmente estos recortes me parecen más dolorosos, porque atentan directamente contra derechos históricamente consolidados, rayando algunos de ellos en la mezquindad, por ejemplo el de la baja por enfermedad. Y es que nos han puesto en la picota ante la opinión pública, llamándonos vagos.

El retraso de la jubilación hasta los 65 años (no se andan con chiquitas), aparte de atentar contra un derecho consolidado de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, supone cerrar la puerta de acceso al empleo a muchos jóvenes, que tendrán que seguir en el paro.

La eliminación de la reducción de 1/3 de horas lectivas a l@s docentes que hayan cumplido los 60 años supone que ya, el próximo curso, un número importante de compañer@s interin@s se quedarán sin trabajo. Trabajar hasta los 65, sin reducción de horas lectivas, pero además sin ponerse enferm@s. Mientras tanto l@s jóvenes en su casa. Sin comentarios.

Hay que añadir la eliminación de la prima de jubilación, la supresión de la aportación a Itzarri…y la última es la eliminación de las subvenciones a la  FCT (tanto a empresas como a alumn@s).

Todas estas medidas, además de un ataque a los derechos de l@s trabajadores y trabajadoras suponen una grave rebaja de la calidad de la enseñanza y de otros servicios básicos como la sanidad . En definitiva, están atentando contra el futuro de esta sociedad.

DIGAMOS ¡¡¡NO A LOS RECORTES!!!

Soy perfectamente consciente de que es muy difícil paralizar estas agresiones, y más difícil aún si tenemos en cuenta el patético panorama sindical que tenemos. Pero creo que hay algo que como colectivo de trabajadores del Instituto podemos y debemos hacer ya: expresar públicamente nuestra indignación y oposición a estos recortes. Si no decimos nada, estaremos aceptando los recortes y sus consecuencias. La forma de hacerlo podría ser un documento firmado en la línea de éste, pero más escueto, para enviarlo a la Administración, Sindicatos… y hacérselo saber también a nuestros alumn@s, porque ell@s también van a sufrir de primera mano las secuelas derivadas de este desaguisado. En fin, lo estudiaríamos entre los interesados (si los hay).

Un saludo y gracias por vuestra paciencia.

Otra más: el Copago

Al parecer El País ha publicado una carte elogiando el copago sanitario (pongo el enlace más abajo). Los puntos positivas radican en que, como la salidad pública es gratuita hay un exceso de utilización, es decir, que la gente va al médico sin tener necesidad, como si el aguantar las largas esperas en las salas de espera fuese un autentico placer.

También dicen que entre “los pensionistas, el 22% de beneficiarios, causan el 78% del gasto farmacéutico“. ¡Pues claro!, son los más mayores y los que más enfermedades tienen, ¿que pensaban?. La idea, supongo, es que con el copago no tendrán tantas dolencias.

He encontrado otra carta contraria al copago. Hagamos que esta carta llegue a todo el Mundo, pues muchos de los medios de información sólo muestran los elogios al copago y no los datos empíricos ni que un copago provocaría más coste para el Estado y para nuestra salud (demostrado con datos y hechos sanitarios y económicos.

Carta a favor el copago: enlace

Carta CONTRA el copago: enlace

Miedocracia

Mirad el vídeo de abajo. Con un simple programa informático cualquier persona puede comprar o vender deuda y al hacerlo, nos dejan cuatrocientas veces el capital que tenemos. Si existen personas/compañias/paises especuladores como los que se muestran en el vídeo ¿vosotros creis que con bajar el sueldo a los funcionarios, recotar dinero en asuntos sociales o abatatar los despidos, podremos susperar la crisis?

Quizás, en vez de “Miedocracia” debiera ser “Mierdacracia”.

Yo no digo nada

La verdad es que no sé si puedo publicar esto o no. ¿Tendrá derechos de autor? ¿estará protegido por la ley Sinde?. En cualquiera de los casos, agradecemos a la revista “eljueves” (autor) la portada de este mes y como manifestamos nuestra más sincera declaración de que no lo utilizaremos con ánimo de lucro, espero que no nos pase nada. Feliz finde